HARMONOGRAM PROJEKTU

Dokončení projektové dokumentace

Zahájení společného územního a stavebního řízení

Předpokládané vydání stavebního povolení

Kolaudace projektu

Nastěhování klientů

VÝSTAVBA VIL

PROJEDNÁNÍ PROJEKTU

1.3.2021

30.4.2021

1.12.2021

Q1 2023

Q1 2023

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

STAV PROJEKTU

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU: tvorba projektové dokumentace, tvorba standardů, projednávání záměru